Senast uppdaterad: 2010/09/30

Verksamhet

SecTec Consulting AB är ett rådgivande företag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom området tele, data och säkerhet. Vår huvudinriktning är säkerhet. Vi har inga kopplingar till fabrikat eller varumärken och säljer inga produkter, utan är ett renodlat tjänsteföretag.

Vi arbetar utifrån de generella standarder och regelverk som finns, men även utifrån de speciella krav som respektive uppdragsgivare har.

Vi hjälper våra kunder att sätta in sina frågeställningar i ett helhetsperspektiv.

Vi arbetar med att identifiera de skyddsvärden som finns i organisationens verksamhet och dess informationssystem. Sedan kan vi föreslå ett lämpligt och med hänsyn till verksamheten väl avvägt skydd. Detta skydd kan omfatta organisatoriska och administrativa skyddsåtgärder såväl som olika fysiska och tekniska säkerhetslösningar.

Vår projektmodell bygger på uppdragsbeskrivningar och klargörande av uppdrag, ansvarsområden, tidplaner, kontinuerligt protokollförda möten med uppföljningar och klarlägganden, platskontroll, ekonomiska avstämningar samt verifiering och avlämning av uppdraget till beställaren.

Teknikområden

Huvudsakligen arbetar vi inom följande teknikområden:
 • Inbrottslarm, överfallslarm
 • Områdesskydd
 • Kameraövervakning, CCTV, VMD
 • Tillträdeskontroll, Passerkontroll
 • Integrerade system
 • Besöksregistreringssystem
 • Brandlarm, släckanläggningar
 • Tele- och datakommunikation
 • Digital dokumentation

Uppdragstyper

De typer av uppdrag vi främst arbetar med är b.l.a:
 • Utredningar
 • Analyser (risk-, nuläges- och säkerhetsanalyser)
 • Övergripande systemlösningar
 • Kostnadskalkyler
 • Kravspecifikationer och kravhantering
 • Projektering
 • Anläggnings- och systemutformning
 • Framtagande av anbudsunderlag
 • Anbudsgranskning
 • Upphandlingar
 • Projektledare och projektstöd för genomförandet av projekt och entreprenader
 • Kontrollant under entreprenadtiden
 • Slut- och garantibesiktningar
 • Support och stöd vid entreprenadjuridiska frågor
 • Säkerhetsgranskningar
 • Larmrevision
 • Policy, regelverk och rutiner
 • Dokumentation ( digitala ritningar, relationshandlingar, registrering av teletekniska anläggningar etc.)