Senast uppdaterad: 2010/09/30

SecTec Consulting AB är ett opartiskt konsultföretag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom området tele, data och säkerhet. Vi har en gedigen och lång erfarenhet av teletekniska anläggningar med speciell inriktning på säkerhet och betraktar oss som ett etablerat och välrenommerat företag inom branschen.

SecTec Consulting AB är ett företag med en oberoende ägarbild som startade 1988. Vårt kontor finns i Linköping.

Vår affärsidé är:

SecTec Consulting AB skall erbjuda seriösa kunder opartisk rådgivning och leverera kvalificerade tjänster och tjänsteprodukter inom tele-, data- och säkerhetsområdet utan affärsintressen i några produkter på marknaden. Kunden skall erhålla trygghet i ett optimalt åtagande avseende omfattning, funktion, kvalitet och leverans till en optimal kostnad utifrån sin egen förutsättning.

Våra uppdragsgivare finns bl a inom FMV, försvaret, försvarsindustrin, kärnkraftsindustrin, pappersindustrin, landsting, kommuner, fastighetsbolag, entreprenörer och tjänsteföretag.

Vår erfarenhet av både mindre och mer omfattande uppdrag hos stora kunder, visar vår förmåga att kunna hantera kvalificerade uppdrag. Om uppdraget kräver ytterligare resurser, har vi det lilla flexibla företagets fördel av att kunna knyta till oss samarbetspartners för varje givet tillfälle.

Vi arbetar utifrån de generella standarder och regelverk som finns i grunden, men även utifrån de speciella krav som respektive uppdragsgivare har.

Organisation

Varför välja SecTec Consulting AB?

 • vi är opartiska utan affärsintressen i produkter eller leverantörer
 • vi väger in säkerheten i ett helhetsperspektiv
 • vi utgår från kundens behov
 • vi är specialister på säkerhet
 • vi har lång och gedigen erfarenhet
 • vi sätter service och kvalitet mycket högt
 • vi arbetar i förtroende med högsta sekretess
 • vi arbetar proffsigt med rationella och moderna hjälpmedel
 • vi arbetar utifrån erkända regler och normer inom branschen
 • vi har en stabilitet genom att vi funnits länge inom branschen
 • vi har goda referenser

Medlemskap

Vi är medlemmar i bl a följande organisationer: